Skip to content

Baby Bib (Cotton)
全棉口水肩

Sold out
$138.00
SKU

材料:全棉日本布料 / Materials: Cotton from Japan

規格:34.5cm (長) x 20.5cm (闊) / Spec.: 34.5cm (L) x 20.5cm (W)

產地:香港 / MADE IN HONG KONG

  • 同塑膠口水肩功能一樣(跣水),又唔會咁易過底。比一般口水肩內層用厚身料。
  • 百分百全棉,質料柔軟舒適!
  • 黏貼位用靚料唔會刮親小朋友頸仔。
  • 可手洗機洗
  • Hand Made