Skip to content

PPSU Straw CUP 300ml (Pink) / PPSU 吸管杯 300ml (粉红色)

$155.00
SKU GM581038

格羅咪咪 - 韓國頂級學習吸管杯

規格:300ml ( 10oz ) - PPSU 吸管奶瓶

尺寸( 寬 ) 6.9 cm x ( 高 ) 18.2 cm

重量:116g

原產地:韓國